POMIARY ELEKTRYCZNE
ARTUR SZYPOWICZ
ul. Dworcowa 29/4
64-520 Obrzycko

tel. 692 480 515
arturszypowicz@gmail.com

NIP 7871969883
REGON 300331294

Czy wiesz że...

...według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku w Polsce miało miejsce 183 847 pożarów.

>> czytaj więcej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ”Prawo budowlane”, a konkretnie art. 62 ust. 1 pkt. 2 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Osobnym tematem jest wykonywanie pomiarów oświetlenia, które to określone jest w §26.1 punkt 2 w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. (t. jed. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650).  W myśl tego rozporządzenia należy zapewnić odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy niezależnie od światła dziennego.

O aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej mogą zapytać:

  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Państwowa Straż Pożarna,
  • SANEPID,
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Tak więc nie warto ryzykować nałożenia wysokich kar, bo po ich zapłaceniu i tak będziemy musieli dokonać powyższych przeglądów.